NEN-EN-ISO 9001 certificaat

Om diensten van een hoge kwaliteit te kunnen leveren heeft Quant Consultancy Electronics BV in 2016 een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd dat voldoet aan de criteria van NEN-EN-ISO 9001 en heeft zij hiervoor haar eerste certificaat ontvangen.

In 2019 is Quant Electronics BV gecertificeerd voor NEN-EN-ISO 9001:2015.

Het kwaliteitsmanagementsysteem bevordert de professionaliteit van de organisatie en stelt zeker dat Quant Consultancy Electronics BV consistent haar klanten een product en dienst verleent die de contractuele behoefte invult. Daarbij verklaart Quant Consultancy Electronics BV uiteraard ook te zullen voldoen aan wettelijke en overige van toepassing zijnde eisen. Quant Consultancy Electronics BV concentreert zich op het "in een keer goed doen" door het voorkomen van afwijkingen in tegenstelling tot het op ad hoc basis rectificeren van fouten.
Het management heeft haar commitment omtrent dit kwaliteitsbeleid vastgelegd in een managementverklaring.

Deze is opvraagbaar via qceservice@qconsultancy.nl.

Het NEN-EN-ISO9001:2015 certificaat is hier te downloaden.